Görev Şablonu

Grup olarak görev oluşturup, atayabileceğiniz ve daha sonra iş tanımı
(know-how) olarak kullanabileceğiniz faydalı bir proje özelliğidir.

Her müşterinize uyguladığınız daha önce belirlenmiş iş planlarınızı takip etmekte zorlanıyor musunuz yoksa hep aynı görev listesini oluşturmak zaman kaybına mı sebep oluyor?

Şablonlar bilindiği gibi birden fazla aynı kopya oluşturmak için kullanılır. Görevlendir'de de biz zamandan kazanmak için şablon mantığını kullanmaktayız.

Görev şablonu nasıl çalışır?

Öncelikle bir şablon tanımı gerekmektedir. Daha sonra içine görevleri eklemeye başlıyoruz. Görev tanımlarımızda yine sorumlu kişilerin seçilmesi size hazır atanmış görev olanağı sağlar. Görev girişleri sonrasında bunları önceliklendirerek işlemi bitirebilirsiniz.

Yeminli Mali Müşaşirlerin en çok gerçekleştirdikleri KDV İade Raporlarından bir örneğini aşağıda görebilirsiniz. Burada bir rapor hazırlama işinin her müşterisi için aynı görevlerden ibaret olduğunu ve her proje için hazır olarak geleceğini görebilirsiniz.

Dönemsel Süreç Yapısı
Görev Şablonu Yapısı

Görev şablonları, bir proje olabiliyorken, bir projenin içinde görev grubu olarak da kullanılmaktadır.

Know-How oluşturmada nasıl bir faydası var?

İşletmelerin kazançlarını optimize edebilmeleri için, gerçekleştirlen ürün veya hizmetlerin planlı ve geri adım atmadan tamamlanması esastır. Bunu sağlayabilmekte iş tanımlarının doğru yapılması ve bir yerde kayıt altına alınması ile mümkündür.

Sizler Görevlendir üzerinde iş planlarını hazırlar veya yaparken aslında bir bakıma know-how, yani işin nasıl yapıldığını belirlemiş ve gerekli verimi almak için ilk adımları atmış olmaktasınız.

Size işinizi öğretemeyiz ama planlı çalışmanızı sağlayabiliriz!

M. Bülent Çağrıl, Derin Data

-->