Mesafeli Satış Sözleşmesi

Verilerin Korunması ve Kişisel Verilerin Güvenliği

Değerli Ziyaretçimiz,

Mesafeli satış sözleşmemizin bir örneği aşağıdaki gibidir. Satın alma işlemi esnasında sözleşmeye konu ürün ile ilgili bilgiler doğru olarak doldurulup karşınıza gelecektir.

1. TARAFLAR

SATICI ("Görevlendir" olarak anılacaktır):
Unvan:
Derin Veri ve Bilgi Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Adres:
Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bul. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Bina No:65/25 38039 Melikgazi Kayseri
Vergi Dairesi:
Erciyes Vd.
Vergi No:
2930497382
ALICI ("Hesap Sahibi" olarak anılacaktır):
Ad Soyad / Unvan:
{Görevlendir uygulaması üzerinden hesap açan kişi veya kuruluş}
Adres:
{Hesap Sahibi'nin ulaşım veya fatura adresi}
TCNo / Vergi No:
{xxxxxxxxxx}
Vergi Dairesi:
{Varsa vergi dairesi}

2. TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesi metinlerinde geçen kısaltmalar, Görevlendir terimleri ve kavramları aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Derin Data:
İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de hizmet sağlayıcı taraf olan Derin Veri ve Bilgi Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Görevlendir:
Derin Data'nın, online görev yönetim yazılım ürünün adıdır. İşbu sözleşmede Derin Data'yı temsil eder.
Uygulama:
Görevlendir ürünün www.gorevlendir.com web sitesinde yayın yaparak Kullanıcı'lara hizmet vermesidir.
Hesap Sahibi:
www.gorevlendir.com adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Sözleşme:
Hesap Sahibi ile akdedilen işbu Üyelik Sözleşmesi
Kullanıcı:
Hesap Sahibi'nin oluşturduğu firma kaydı altında tanımlanan sistem kullanıcılarıdır.
Müşteri Temsilcisi:
Kullanıcı’ya Görevlendir'in kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere Derin Data tarafından yetkilendirilmiş olan personel
Altyapı Sağlayıcısı:
Görevlendir'in hizmet verebilmesi için gerekli sunucu altyapısını sağlayan veri merkezi firması.

3. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Görevlendir Uygulaması'ndan elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen abonelik satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Sözleşme'nin tarafları, iş bu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan .................... ürün veya hizmetin abonelik bedeli, Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı .............TL'dir. Söz konusu ürün veya hizmet Görevlendir web sitesi üzerinde ve Uygulama içinde bulunan paket planları sayfalarında belirtildiği gibidir.

Not: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında belirtildiği üzere, Görevlendir faturaları KDV'den müstesna tutulmuştur. Faturalar, %0 KDV ile kesilecektir.

5. ÖDEME ŞEKLİ

 1. Görevlendir üzerinden kredi kartı (Visa,Mastercard,American Express) ile alışveriş yapılabilmektedir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
 2. Havale ve EFT ödeme yöntemleri sadece yıllık ödemelerde kabul edilmektedir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, ödemenin belirtilen hesaplara düşmesi anıdır.
 3. Kredi kartı ile ödemelerinde üyelerimize çeşitli imkanlar sunabilmek için BDDK linanslı aracı finans kuruluşları ile çalışılmaktadır.
 4. Görevlendir, iyzico lisanslı ödeme kuruluşu ile çalışmalarını yürütmektedir. İşbu sözleşme vasıtasıyla, aracı firma değişiklikleri Görevlendir'de saklı tutulmuştur.

6. GENEL HÜKÜMLER

 1. Alıcı, Görevlendir Uygulama'sında sözleşme konusu abonelik paketinin, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Bütün kullanıcılara ücretli paketleri on dört(14) gün bedelsiz kullanım hakkı sağlanmıştır. Ücretsiz paketimizin bitiş tarihi veya o paketin kaldırılması Görevlendir'de saklı tutulmuştur.
 3. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin yasal olarak on dört(14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 4. Bedelsiz kullanım sonunda, Alıcı kararlı bir şekilde satın almasını gerçekleştirdiği kabul edilir, ödemesi alınan abonelik dönemi için cayma hakkını kullanamaz.
 5. Görevlendir, ücretli ve ücretsiz paketlerdeki değişiklik hakkını, Hesap Sahiplerine zarar oluşturmadan kullanabilir.
 6. Abonelik yönteminde gerçekleşen paket satışlarımız her ay otomatik olarak Hesap Sahibi'nin bildirdiği kredi kartında ödemesi alınarak, hizmet devamlılığı sağlanmıştır.

7. CAYMA VE İADE PROSEDÜRÜ

 1. Alıcı, ondört gün(14) içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Hesap Sahibi'nin Görevlendir üzerinde hesap açtığı gün başlar.
 2. Taraflar arasında on dört günlük gerekçesiz yasal cayma hakkından dolayı sorun yaşanmaması ve müşteri memnuniyetini artırmak için Hesap Sahibi'ne bu sürenin bedelsiz kullanım hakkı verilmiştir.
 3. Hesap Sahipleri bir abonelik paketi satın aldıktan sonra, bulundukları abonelik dönemi içinde sözleşmeyi fesh ederek alınan hizmeti sonlandırmak istemeleri durumunda, kullanılan abonelik paketinin bir aylık bedelinin yapılan ödemeden kesilerek, kalanının geri ödemesi sağlanır.
 4. Aylık gerçekleşen abonelik paket kullanımlarının cayma prosedüründe ise para iadesi söz konusu edilemez. Dönem sonunda hesapları otomatik olarak durdurulur veya kapatılır.
 5. Cayma hakkını kullanma kararı alan alıcı, daha detaylı olarak bilgi almak için içinde bulunduğu durumu +90 850 304 26 38 no'lu Destek Hattı'na veya info@gorevlendir.com e-posta adresine bildirmelidir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Satıcının iş bu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürün veya hizmeti veremez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcının hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Haklarını kullanması sebebiyle satıcının herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

-->